بیرجند

Rate this page
ردیفشرحمتراژدرجهواحدقیمت
1بیلبورد میدان امام لچکی کلانتری وجه شمال401ماهیانه98100000
2بیلبورد میدان امام لچکی کلانتری وجه جنوب402ماهیانه87200000
3بیلبورد سه وجهی گردان میدان ابوذر هر وجه151ماهیانه69215000
4بیلبورد سه راه معلم42 متری421ماهیانه104640000
5بیلبورد سه راه معلم32 متری321ماهیانه79570000
6بیلبورد تقاطع محلاتی معلم241ماهیانه39785000
7بیلبورد فلکه اول مدرس غربی321ماهیانه79570000
8بیلبورد فلکه اول مدرس شرقی241ماهیانه59950000
9بیلبورد چهاراه اول مدرس 24 متری241ماهیانه59950000
10بیلبورد میدان قدس40 متری401ماهیانه66490000
11بیلبورد لچکی تقاطع صیاد قرنی961ماهیانه196200000
12بیلبورد میدان ولیعصر شمال شرقی1001ماهیانه166225000
13بیلبورد فلکه دوم مدرس جنوب غربی هر سمت181ماهیانه71940000
14بیلبورد میدان آیت الله رفسنجانی 22 متری221ماهیانهعدم نصب
15بیلبورد تقاطع معلم شهید طهماسبی281ماهیانه58315000
16بیلبورد میدان مادر281ماهیانه58315000
17بیلبورد ابتدا شهید ناصری هروجه183ماهیانه16895000
18بیلبورد صیاد روبرو پارک هر وجه163ماهیانه12644000
19بیلبورد میدان ازادی هر وجه183ماهیانه28231000
20بیلبورد تقاطع شهدای عبادی انقلاب هروجه183ماهیانه28231000
21بیلبورد میدان قدس18 متری183ماهیانه28231000
22بیلبورد تقاطع بلوارعبادی و پیامبر اعظم803ماهیانه75210000
23بیلبورد سه بعدی میدان امام وجه رو به جمهوری402ماهیانه87200000
24بیلبورد سه بعدی میدان امام وجه رو به میدان ازادی402ماهیانه87200000
25بیلبورد سه بعدی میدان امام وجه روبه رو 17 شهریور403ماهیانه76300000
26بیلبورد تقاطع مدرس 15 خرداد ضلع جنوبی242ماهیانه38368000
27بیلبورد تقاطع مدرس 15 خرداد ضلع شمالی222ماهیانه38368000
28بیلبورد تقاطع صیاد شیرازی امام رضا (ع)802ماهیانه76845000
29بیلبورد میدان ولیعصر شرقی182ماهیانه28885000
30بیلبورد میدان شهدا242ماهیانه38368000
31بیلبورد چهارراه جوادیه هر وجه183ماهیانه16895000
32بیلبورد انتهای بلوارشهید ناصری تقاطع امام رضا(ع) هروجه183ماهیانه12644000
33بیلبورد تقاطع صیاد ارتش243ماهیانه46870000
34بیلبورد میدان امام حسین(ع)402ماهیانه65400000
35پل بلوار عبادی وجه غرب1001ماهیانه10900000
36پل بلوار عبادی وجه شرق603ماهیانه70305000
37پل شهید آوینی وجه غرب601ماهیانه83930000
38پل شهید آوینی وجه شرق602ماهیانه87745000
39پل خ پاسداران وجه جنوب601ماهیانه95920000
40پل خ پاسداران وجه شمال602ماهیانه77935000
41پل بلوار سجاد وجه شمال601ماهیانه74665000
42پل بلوار سجاد وجه جنوب602ماهیانه71940000
43پل میدان آزادی وجه شرق601ماهیانه99735000
44پل میدان آزادی وجه غرب603ماهیانه83385000
45پل خ مدرس شمال601ماهیانه109000000
46پل خ مدرس جنوب601ماهیانه124260000
47پل خ جمهوری وجه شرق203ماهیانه15696000
48پل خ جمهوری وجه غرب203ماهیانه31392000
49پل بلوار صیاد هر وجه603ماهیانه83385000
50لمپوست هر عددمنطقه 2 شهریماهیانه1635000
منطقه 1 شهریماهیانه13625
51جایگاه نصب بنر به ازای هر متر مربعمنطقه 2 شهریده روزه89950
کمتر از 10 روز با همان نرخ ده روز محاسبه می شودمنطقه 1 شهریده روزه490500
52استرابورد هامنطقه 2 شهریده روه7194000
کمتر از 10 روز با همان نرخ ده روز محاسبه می شودمنطقه 1 شهریده روزه5886000
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن
استعلام قیمت فوری